• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Κ.' | 19 Οκτωβρίου 2019, 20:48

    6. "σε γλώσσα που ευλόγως εικάζεται ότι κατανοούν": ποιος θα είναι ο αρμόδιος να εικάσει τη γλώσσα που οι αιτούσες/αιτούντες κρατούμενες/οι κατανοούν;