• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Κ.' | 19 Οκτωβρίου 2019, 21:59

    2δ. "λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή βιαιοπραγιών και βίας σχετιζόμενης με το φύλο, συμπεριλαμβανομένης της διάστασης της ταυτότητας φύλου, σεξουαλικής κακοποίησης και παρενόχλησης εντός των κέντρων φιλοξενίας": πώς λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα; Από ποιους φορείς και με ποιον τρόπο; Συνακολούθως, στη διάσταση της ταυτότητας φύλου, η οποία συμπεριλαμβάνεται στην έμφυλη βία, να προστεθεί ο σεξουαλικός προσανατολισμός και τα χαρακτηριστικά φύλου. 3. "Το προσωπικό που εργάζεται σε χώρους φιλοξενίας διαθέτει την κατάλληλη κατάρτιση, δεσμεύεται από κώδικα δεοντολογίας και υποχρεούται να τηρεί εχεμύθεια για προσωπικά δεδομένα των οποίων λαμβάνει γνώση κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ή επ` ευκαιρία αυτών, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο". Υπάρχει μέριμνα για το προσωπικό που δεν τηρεί τους παραπάνω όρους;