• Σχόλιο του χρήστη 'Σπύρος Απέργης' | 20 Οκτωβρίου 2019, 02:19

    Παρατηρείται σοβαρή υποχώρηση των δικαιωμάτων των κρατουμένων αιτούντων διεθνή προστασία σε σχέση με τον ισχύοντα νόμο στην παράγραφο 6.Οι αιτούντες που τελούν υπό κράτηση ενημερώνονται "σε γλώσσα που ευλόγως εικάζεται ότι κατανοούν". Από ποιόν και με ποιά κριτήρια εικάζεται, δε διευκρινίζεται. Επίσης"σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις και για εύλογη περίοδο η οποία είναι όσο το δυνατόν συντομότερη, όταν ο αιτών κρατείται σε συνοριακό φυλάκιο ή σε ζώνη διέλευσης" μπορεί να μην ενημερώνεται.Αυτή η ΠΡόβλεψη μπορεί να παραβλάψει π.χ. το δικαίωμα στην άσκηση προσφυγής ή την εμφάνιση στις αρχές που απαιτείται από άλλες διατάξεις και να οδηγήσει τον αιτούντα εκτός διαδικασίας διεθνούς προστασίας χωρίς υπαιτιότητά του. Συνεπώς, πρέπει να απαλειφθούν οι ως άνω προβληματικές διατάξεις.Η σχετική κοινοτική οδηγία προβλέπει μεν αντίστοιχες διατυπώσεις με την προτεινόμενη ρύθμιση αλλά το κράτος μέλος υποχρεούται να τς διευκρινήσει επαρκώς και όχι απλώς να αντιγράφει την ασαφή διατύπωση της οδηγίας αλλιώς η μεταφορά της οδηγίας στο ελληνικό δίκαιο δεν είναι ορθή.