• Σχόλιο του χρήστη 'Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο (RSA)' | 20 Οκτωβρίου 2019, 11:49

    Το αρ. 57, παρ. 4 προβλέπει ρητά την ενημέρωση των οικείων αστυνομικών αρχών, όπως διακριβώσουν αν συντρέχουν λόγοι επιβολής του μέτρου της κράτησης για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Η RSA δεν θεωρεί απαραίτητη την εν λόγω διάταξη, εφόσον η προστασία της δημόσιας τάξης και της ασφάλειας προβλέπεται ήδη ως λόγος κράτησης στο αρ. 46, παρ. 2, περ. δ΄ του Σχεδίου Νόμου.