• Σχόλιο του χρήστη 'Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης' | 20 Οκτωβρίου 2019, 12:49

    Είναι αξιέπαινη η προσπάθεια κωδικοποίησης του προσφυγικού δικαίου, αλλά γίνεται βιαστικά, χωρίς ουσιαστική δημόσια διαβούλευση (σε μία εβδομάδα;), η οποία θα ήταν πολύτιμη για την διόρθωση κραυγαλέων προβλημάτων. Επίσης, η κωδικοποίηση, κατά την μεταφορά των διατάξεων επέβαλε περιορισμούς στο κανονιστικό πεδίο πολλών ρυθμίσεων (επέκταση γεωγραφικού περιορισμού, ορισμός ευαλωτότητας, της οικογένειας, των ένδικων μέσων, ασφαλής χώρα). Το νομοσχέδιο φαίνεται να παρακάμπτει ένα κεντρικό ερώτημα σχετικά με εκείνους των οποίων το αίτημα για άσυλο θα απορριφθεί: η αδυναμία απομάκρυνσης/επιστροφής ανθρώπων χωρίς χαρτιά (η οποία είναι η πιο συνηθισμένη πιθανότητα μετά την απόρριψη του αιτήματος ασύλου) θα δημιουργήσει ένα πλήθος ανθρώπων χωρίς νομική και κοινωνική "ορατότητα". Η δυσάρεστη εμπειρία που έχει η χώρα μας (ως μη ασφαλής χώρα η ίδια) είναι μακρά. Η συρρίκνωση των δικαιωμάτων των αιτούντων άσυλο αλλά και οι αναμενόμενες αδυναμίες της διοίκησης να ανταπεξέλθουν σε νέα καθήκοντα χωρίς την εξασφάλιση πόρων, πολύ πιθανόν να δημιουργήσουν ανεπιθύμητες καταστάσεις σε βάρος της ασφάλειας όλων. Τέλος, οι περιορισμοί σε κοινωνικά δικαιώματα των ανθρώπων σε μεταίχμιο (βλ. αιτούντες) αλλά και των ίδιων των αναγνωρισμένων προσφύγων μειώνουν τις μικρές δυνατότητες κοινωνικής ένταξης. Η μείωση του εύρους της προστασίας τώρα, θα επιφέρει την μεγέθυνση της επαφής των ανθρώπων αυτών με την ελληνική διοίκηση στο μέλλον και με πολύ μεγαλύτερο κόστος (κοινωνικό και οικονομικό): υποδομές υγείας, δικαιοσύνη, αστυνομία, φυλακές, διαδικασίες νομιμοποίησης.