• Σχόλιο του χρήστη 'Κωνσταντίνος Κουλαξίδης (Υπηρεσία Ασύλου)' | 21 Οκτωβρίου 2019, 01:48

    Παρ. 3 – Δεν διευκρινίζεται επαρκώς η έννοια «σημεία πλησίον των συνόρων». Θα μπορούσε για παράδειγμα η διαδικασία του συγκεκριμένου άρθρου να εφαρμοστεί στην περίπτωση φιλοξενίας αιτούντων στην περιοχή της Ηπείρου ή της πόλης της Πάτρας?