• Σχόλιο του χρήστη 'Έρση Κώη' | 21 Οκτωβρίου 2019, 01:43

    Επιπλέον των ανωτέρων σχολίων, θα πρέπει να αναφερθεί οτι η περίπτωση(ζ) "για να αποφασιστεί, στο πλαίσιο διαδικασίας, το δικαίωμα του αιτούντος για είσοδο στο έδαφος"έρχεται σε λογική αντίθεση με την παράγραφο 1 που αναφέρεται οτι "Αλλοδαπός ή ανιθαγενής που αιτείται διεθνή προστασία, δεν κρατείται για μόνο το λόγο ότι έχει υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας, καθώς και ότι εισήλθε παράτυπα ή/και παραμένει στη χώρα χωρίς νόμιμο τίτλο διαμονής". Κάθε αιτών άσυλο, από την ίδια τη Σύμβαση της Γενεύης έχει δικαίωμα εισόδου σε συμβαλλόμενη χώρα.