• Σχόλιο του χρήστη 'Έρση Κώη' | 21 Οκτωβρίου 2019, 01:28

    παρ. 5, εδ. 3 Η απόφαση περιορισμού ή διακοπής των υλικών συνθηκών υποδοχής [...- δεν καθιστά αδύνατη την πρόσβαση εκ μέρους των αιτούντων σε βασικά μέσα που εξασφαλίζουν ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης. Εδώ το ζητούμενο είναι το αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης για όλους τους αιτούντες που δεν είναι καθόλου δεδομένο στη σημερινή συγκυρία. Πώς λοιπόν θα μπορέσει, ο περιορισμός ή διακοπή παροχής των υλικών συνθηκών υποδοχής να γίνει με τέτοιον τρόπο που να έχει εξασφαλιστεί ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης στον αιτούντα; Πολύ φοβάμαι οτι αυτή η πρόνοια θα μείνει κενό γράμμα.