• Σχόλιο του χρήστη 'Έρση Κώη' | 21 Οκτωβρίου 2019, 02:42

    Δε θα πρέπει να αγνοηθεί το άρθρο 5 παρ.1 του Ν. 3418/ΦΕΚ Α 287/28-11-2005, σύμφωνα με το οποίο «Τα ιατρικά πιστοποιητικά και οι ιατρικές γνωματεύσεις, καθώς και οι ιατρικές συνταγές που εκδίδονται κατά τους νόμιμους τύπους, έχουν την ίδια νομική ισχύ ως προς τις νόμιμες χρήσεις και ενώπιον όλων των αρχών και υπηρεσιών, ανεξάρτητα αν εκδίδονται από ιατρούς που υπηρετούν σε ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή ιδιώτες ιατρούς