• Σχόλιο του χρήστη 'SolidarityNow' | 21 Οκτωβρίου 2019, 15:33

    Δεν προκύπτει ο ουσιώδης λόγος των προβλέψεων για περιορισμό ή και διακοπή των υλικών συνθηκών υποδοχής στους αιτούντες ενώ αφήνεται μεγάλο περιθώριο για την επιβολή αυτών των κυρωτικού χαρακτήρα μέτρων από υπαλλήλους της αρχής υποδοχής η οποία δεν διαθέτει επαρκή στελέχωση, εμπειρία και τεχνογνωσία.