• Σχόλιο του χρήστη 'DRC Greece' | 21 Οκτωβρίου 2019, 15:00

    Δεν είναι καθόλου σαφές το πώς οποιοσδήποτε περιορισμός ή διακοπή των υλικών συνθηκών υποδοχής θα αποσοβήσει την ισχυρή πιθανότητα να μην έχει ο αιτών άσυλο πρόσβαση σε αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης όπως αναγράφεται στην παρ. 5, εδ. 3, δεδομένου ότι το σημερινό πλαίσιο παροχών υλικών συνθηκών υποδοχής είναι ήδη πεπερασμένο και οι ελληνικές αρχές βρίσκονται συνεχώς μπροστά σε έκτακτες ανάγκες. Ακόμη, δεδομένου ότι οι ελληνικές αρχές έχουν μέχρι και σήμερα συναντήσει δυσκολίες στην επάνδρωση των ανοιχτών δομών φιλοξενίας, δημιουργείται περαιτέρω ασάφεια σχετικά με τις διαδικασίες με τις οποίες θα εφαρμόζονται οι αποφάσεις περιορισμού ή διακοπής των συνθηκών υποδοχής.