• Σχόλιο του χρήστη 'Μητρώο Δικηγόρων Υπηρεσίας Ασύλου' | 21 Οκτωβρίου 2019, 15:36

    Γενικό σχόλιο: Το νομοσχέδιο βασίζεται στην αύξηση των διαδικαστικών προσκομμάτων που οδηγούν στην θέση ενός αιτούντος άσυλο εκτός διαδικασίας. Ένα μεγάλο μέρος των αιτούντων θα τίθεται εκτός διαδικασίας για τυπικούς λόγους (μη συμμόρφωση σε υποχρεώσεις σχετικές με την υποδοχή, απώλεια ασφυκτικών προθεσμιών) και όχι με απόρριψη του αιτήματος στην ουσία. Αυτό πρώτον θα αυξήσει δραματικά την πίεση στον διοικητικό μηχανισμό, αφού ενδεχόμενη πλημμέλεια θα έχει βαρύτατες και μη θεραπεύσιμες συνέπειες για τον αιτούντα. Δεύτερον θα επιβαρύνει τον φόρτο και τις συνθήκες εργασίας, αφού η απαίτηση συχνότατης αυτοπρόσωπης παρουσίας των αιτούντων συνεπάγεται τεράστιο ημερήσιο διαχειριστικό κόστος. Τρίτον θα αυξήσει την αβεβαιότητα σε σχέση με το αν ο απορριφθείς είναι ή δεν είναι πρόσφυγας, αφού στις περισσότερες περιπτώσεις η έλλειψη της ιδιότητας τεκμαίρεται από την συμπεριφορά του και δεν προκύπτει από τους ισχυρισμούς του. Προτείνεται η καθιέρωση ενιαίων προθεσμιών προσφυγής για κάθε διαδικασία, ή έστω της κανονικής και μίας μόνο συντετμημένης 20 ημερών. Το κέρδος σε βεβαιότητα και αξιοπιστία του συστήματος είναι πολλαπλάσιο από την όποια καθυστέρηση, που δεν συγκρίνεται με την καθυστέρηση έκδοσης απόφασης, επίδοσής της κλπ.