• Σχόλιο του χρήστη 'Χαράλαμπος' | 7 Ιανουαρίου 2020, 17:59

    Τα άτομα που αναγράφονται στην παράγραφο 2δ. "Τη μεταφορά κυβερνητικών αξιωματούχων, ανώτατων κρατικών λειτουργών και Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος για σοβαρούς υπηρεσιακούς λόγους και τη μεταφορά πυροσβεστικών υπαλλήλων για ανάληψη επείγουσας και σοβαρής πυροσβεστικής επιχείρησης, καθώς και πολιτών που μπορούν να συμβάλλουν στην επιτυχή διεξαγωγή της.", πιστεύω πώς οφείλεται να ληφθεί σχετική μέριμνα ασφάλισης και αποζημίωσης με τη ρητή αναγραφή στην παράγραφο 11, όπως αναγράφεται για το προσωπικό της ΥΕΜΠΣ, όπως και να καθορισθεί ειδικό πρωτόκολλο επιβίβασης για όλους αυτούς.