• Σχόλιο του χρήστη 'Χαράλαμπος' | 7 Ιανουαρίου 2020, 17:18

    Ίσως χρειάζεται επανεξέταση η παράγραφος 7 σχετικά με τη διάρθρωση της Διεύθυνσης Νομικής Υποστήριξης, διότι η ύπαρξη τμημάτων πέραν της φυσικής έδρας του Α.Π.Σ. ίσως επιφέρει ζητήματα διαφορετικής απόδοσης ερμηνείας για παρεμφερή ευαίσθητα νομικά ζητήματα. Αυτοτέλεια σε απομακρυσμένη έδρα εκτός της φυσικής έδρας του Α.Π.Σ., ίσως θα μπορούσε να έχει μόνο μία αυτούσια διεύθυνση και όχι διεσπαρμένα τμήματα, που κατά τη γνώμη μου θα επιφέρουν ιδιαίτερη δυσκολία στην παροχή νοµικής υποστήριξης στην Ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, στις Διευθύνσεις του Επιτελείου και στις Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, διότι μπορεί ταυτόχρονα παρεμφερή νομικά ζητήματα να τεθούν υπόψη διαφορετικών τμημάτων, όπου λόγω της διαφορετικής φυσικής έδρας, υπάρχει ο ανθρώπινος παράγοντας να εξεταστούν υπό διαφορετικό πρίσμα. Θα ήταν ορθότερο να υπάρχει ένα τμήμα νομικών υποθέσεων στο Αρχηγείο και τα υπόλοιπα να έχουν τη δομή γραφείου, όπου θα μπορούν να συνδράμουν στο τμήμα του Α.Π.Σ. αλλά και θα υπάρχει ο έλεγχος του ενός τμήματος, ώστε να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του τμήματος Νομικών Υποθέσεων. Προτείνεται η διάρθρωση να είναι: α. Τμήμα Νομικών Υποθέσεων, με έδρα το Επιτελείο Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος. β. 1ο Γραφείο Νομικών Υποθέσεων, με έδρα την Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση (ΠΕ.ΠΥ.Δ.) Θεσσαλίας. γ. 2ο Γραφείο Νομικών Υποθέσεων, με έδρα την ΠΕ.ΠΥ.Δ. Δυτικής Ελλάδας. δ. 3ο Γραφείο Νομικών Υποθέσεων, με έδρα την ΠΕ.ΠΥ.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας.