• Σχόλιο του χρήστη 'Α.Λ.' | 7 Ιανουαρίου 2020, 21:01

    Άρθρο 85 § 6. εδ.Γ περίπτωση στ. ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Οι προς στέγαση Υπηρεσίες μας, ως μάχιμες κατά το μεγαλύτερο ποσοστό τους και όχι διοικητικές, λειτουργούν σε 24ωρη βάση, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και πρέπει για επιχειρησιακούς λόγους να εδρεύουν σε γεωγραφική περιοχή κατάλληλη για την αποτελεσματική εκτέλεση του υπηρεσιακού τους έργου. Ειδικότερα, τα ζητούμενα από την Υπηρεσία μας ακίνητα πρέπει κατ’ ελάχιστον να πληρούν από πλευράς θέσης, διάταξης χώρου και εσωτερικών διαρρυθμίσεων τις ακόλουθες απαιτήσεις : *Να περιβάλλονται από οδικούς άξονες που παρέχουν εύκολη πρόσβαση στα ειδικά πυροσβεστικά οχήματα άμεσης επέμβασης που διαθέτει η Υπηρεσία μας. *Να αποτελούνται από διαμορφωμένους εσωτερικούς χώρους γραφείων, κοιτώνων, αιθουσών συσκέψεων και εκπαίδευσης καθώς και εξωτερικούς χώρους εκπαίδευσης, ανεφοδιασμού καυσίμων και στάθμευσης οχημάτων (υπηρεσιακών ή μη). *Να διαθέτουν κλειστό χώρο στάθμευσης των πυροσβεστικών οχημάτων ειδικού τύπου της Υπηρεσίας μας, τα οποία είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας και φέρουν ειδικό εξοπλισμό, προς αποφυγή κινδύνου φθοράς και βλαβών τους λόγω έκθεσης στις καιρικές συνθήκες. *Να καλύπτουν τις ειδικές υπηρεσιακές ανάγκες, όπως αυτές των ΕΜΑΚ, ήτοι την εκπαίδευση των ομάδων αντιμετώπισης μετασεισμικών φαινομένων, χημικών και περιβαλλοντικών κινδύνων, συμβάντων έρευνας και διάσωσης καθώς και τη διαμονή της κυνοφιλικής ομάδας, η οποία στελεχώνεται και από διασωστικούς σκύλους. Κατ’ ακολουθία των προεκτεθέντων, προκύπτει ότι η Υπηρεσία μας θα πρέπει να βρίσκεται στα προάστεια των πόλεων (και όχι σε μεγάλη απόσταση απο αυτές), όπως συμβαίνει σε όλες τις μεγάλες ευρωπαικές πόλεις, προκειμένου να εξυπηρετούνται πλήρως οι ανάγκες της. Δυστυχώς όμως προκύπτουν προβλήματα κατα την διαδικασία μίσθωσης ακινήτων και πιο συγκεκριμένα: Ο νόμος 3130/2003 (ΦΕΚ), όπως αυτός έχει αυθεντικά ερμηνευτεί με την Υπ’ αριθ. ΥΠΟΙΚ 1033511/989/00ΤΥ/Ε’/ΠΟΛ.1065/ 9.4.2003 περί εφαρμογής νέων διατάξεων μίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση Δημοσίων Υπηρεσιών δεν λύνει επαρκώς τα ιδιαίτερα προβλήματα της υπηρεσίας μας, μιας και ο νομοθέτης είχε μάλλον κατα νου τις λοιπές υπηρεσίες του δημοσίου με κύρια και μοναδική χρήση ΓΡΑΦΕΙΑ. Τα κατα τόπους γραφεία Κτηματικής Υπηρεσίας δεν αφήνουν περιθώρια αύξησης του μηνιαίου ποσού καταβολής - ενοικίασης έχοντας ως σύγκριση και πάλι τις λοιπές δημόσιες υπηρεσίες οι οποίες όμως αρκούνται σε γραφεία και αρχεία, κάτι που στην δική μας υπηρεσία δεν ισχύει. Αντί να αυξήσουμε το μηνιαίο καταβαλόμενο ποσό, προβαίνουμε μεταξύ άλλων στο να περιορίζουμε τις ανάγκες μας σε τμ και να αφήνουμε τα υπηρεσιακά αυτoκίνητα, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, εκτεθειμένα στην ύπαιθρο. Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι προς εκδήλωση προσφοράς οφείλουν σύμφωνα με τη Διακήρυξη πρέπει να καταθέσουν μεταξύ άλλων δικαιολογητικών, οικοδομική άδεια με κύρια χρήση Γραφείων και δευτερευόντως των ζητούμενων χρήσεων όπως στεγασμένο γκαράζ, πρατήριο καυσίμων, κοιτώνες, αύλιος χώρος εκπαίδευσης, κ.α που σημειωτέον, σε αντίθεση με λοιπές δημόσιες υπηρεσίες, αυτοί είναι οι κύριοι χώροι (λειτουργικοί και επιχειρησιακοί) για την υπηρεσία μας. Η τήρηση της ως άνω υποχρέωσης είναι δυσχερής αν όχι ανέφικτη, καθώς οι διαμορφωμένες χρήσεις γης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού των κατα τόπους Δήμων, δεν επιτρέπουν την ύπαρξη τέτοιου κτηρίου στην περιοχή. Στη δε εξαιρετική περίπτωση ύπαρξης περιοχής, στην οποία να επιτρέπεται η ανέγερση οικοδομής με τις προαναφερόμενες χρήσεις γης, αυτή συναντά πιθανά εμπόδια υλοποίησης στο χαμηλό συντελεστή δόμησης, στις δυσκολίες πρόσβασης μέσω οδικών αξόνων ή στις υψηλά διαμορφωμένες εμπορικές τιμές. Συνεπεία των ανωτέρω διαπιστώσεων, καθίσταται δυσχερής η εκδήλωση και οποιουδήποτε επενδυτικού ενδιαφέροντος για τη στέγαση των Υπηρεσιών μας. Συμπερασματικά, προτείνεται η εξέταση της δυνατότητας τροποποίησης του Ν. 3130/2003 όπως αυτός έχει αυθεντικά ερμηνευτεί με την Υπ’ αριθ. ΥΠΟΙΚ 1033511/989/00ΤΥ/Ε’/ΠΟΛ.1065/ 9.4.2003 προκειμένου τα Σώματα Ασφαλείας, ως υπηρεσία που έχει να κάνει με την ασφαλεια και προστασία των πολιτών, να τυγχάνει παρέκκλισης από τις δεσμεύσεις χρήσεων γης, συντελεστή δόμησης, να είναι πιο ευέλικτη ως προς το τίμημα εκμίσθωσης κλπ, καθώς σε αντίθετη περίπτωση, σε λίγα χρόνια, τα κτήρια (μισθωμένα) που στεγάζουν υπηρεσίες ασφαλείας θα βρεθούν τα πρώτα που δεν θα πληρούν τους στοιχειώδεις κανόνες υγείας και ασφάλειας και (ενδεικτικά) θα είναι τα πρώτα που θα υποστούν σοβαρές ζημιές και πιθανόν εγκλωβιστούν σε ενδεχόμενο σεισμικό γεγονός.