• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΥΓΕΝΙΑ' | 9 Ιανουαρίου 2020, 11:07

    Επί των παρ. δ και ζ:Ο Προϊστάμενος ΓΔΟΥ κατανέμει το ένστολο και πολιτικό προσωπικό και αξιολογεί την απόδοση του ωστόσο δεν μπορεί εφόσον εκείνος είναι ένστολος να κατανείμει και να αξιολογήσει πολιτικό προσωπικό. Για την αξιολόγηση, τον πειθαρχικό έλεγχο και τα λοιπά με την υπηρεσιακή κατάσταση πολιτικού προσωπικού ζητήματα, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.3528/2007. Επιπλέον ποιος αξιολογεί τον ΓΔΟΥ είτε είναι ένστολος είτε πολιτικό προσωπικό? Η θέση του ΓΔΟΥ δεν θα προκηρυχθεί για την κάλυψη της? Αντιθέτως θα τοποθετούνται με κομματικά κριτήρια? Τα τυπικά του προσόντα ποια θα είναι?