• Σχόλιο του χρήστη 'Βασίλειος Αντύπας' | 9 Ιανουαρίου 2020, 14:31

    *Συμπλήρωση στο προηγούμενο σχόλιο από 02/01/2019 1η παρατήρηση Η αρχική τοποθέτηση των πυροσβεστικών οχημάτων καθώς και η μετακίνησή τους, όταν γίνεται από μία ΠΕ.ΠΥ.Δ. σε μία άλλη, να έχει τελικό υπογράφοντα τον Προϊστάμενο Κλάδου. Η αρχική τοποθέτηση των πυροσβεστικών υλικών – ΜΑΠ καθώς και η μετακίνησή τους, που γίνεται από μία Πυροσβεστική Υπηρεσία σε μία άλλη, να έχει τελικό υπογράφοντα τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης και Υποδομών. * Από την ανάγνωση του σχεδίου προς διαβούλευση, διαπίστωσα ότι δεν έχουν προβλεφθεί - ανατεθεί τα ανωτέρω αντικείμενα του Τμήματος Μηχανολογικού και Ειδικού Εξοπλισμού της Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης και Υποδομών του Α.Π.Σ. σε κάποιον. 2η παρατήρηση Στη Διεύθυνσή μας έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες που αφορούν τα Εναέρια και Πλωτά μέσα (παρακολούθηση εξελίξεων, εισήγηση για νέα). Παρακαλούμε όπως απαλλαγούμε από τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες, γιατί στο Σώμα υπάρχουν ξεχωριστές ειδικές Υπηρεσίες Πλωτών και Εναερίων μέσων, που επιπλέον απαρτίζονται από καταρτισμένο προσωπικό.