• Σχόλιο του χρήστη 'ΜΩΥΣΗΣ ΜΟΡΔΟΣ' | 10 Ιανουαρίου 2020, 08:16

    Στο τμήμα τεχνικών προδιαγραφών της Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης & Υποδομών προβλέπεται (ορθά) η σύσταση επιτροπών σύνταξης σχεδίων τεχνικών προδιαγραφών οι οποίες όμως, εκ παραδρομής, χαρακτηρίζονται ως "Επιτροπές Προμηθειών".