• Σχόλιο του χρήστη 'Ευαγγελία' | 10 Ιανουαρίου 2020, 11:18

    Δημιουργείται διάσπαση του αντικειμένου της Διεθνούς Συνεργασίας. Περίπου σε κάθε διεύθυνση, είτε δημιουργείται ξεχωριστό τμήμα (βλ. Τμήμα Διευρωπαϊκής & Διεθνούς Συνεργασίας Δασοπυρόσβεσης) είτε περιλαμβάνονται στις αρμοδιότητες διάφορων τμημάτων, από διαφορετικές διευθύνσεις και κλάδους, στοιχεία της Διεθνούς Συνεργασίας (Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων κλπ). Επομένως προκύπτει αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων και καταλήγουν να ασχολούνται διάφορα τμήματα από διάφορες διευθύνσεις με το ίδιο θέμα. Αυτό θα δημιουργήσει αναπόφευκτα δυσλειτουργίες και προστριβές και ως εκ τούτου, αντί να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητά μας, θα προκύψουν ακόμα περισσότερα προβλήματα. Ποιος ο λόγος σε κάθε κλάδο και σε κάθε διεύθυνση να υπάρχει και ένα κομμάτι της Διεθνούς Συνεργασίας. Σημειώνεται ότι σε άλλες υπηρεσίες (πχ ΕΛΑΣ) η Διεθνής Συνεργασίας αποτελεί αυτόνομη διεύθυνση, η οποία περιλαμβάνει όλο το φάσμα των Διεθνών Σχέσεων, σε αντίθεση με το προτεινόμενο όπου οι Διεθνείς Σχέσεις κατακερματίζονται.