• Σχόλιο του χρήστη 'ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΙΚΑΣ' | 10 Ιανουαρίου 2020, 12:24

    «6. Η Διεύθυνση Οργάνωσης και Ασφάλειας διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα που έχουν τις κάτωθι αρμοδιότητες: α. Το Τμήμα Οργάνωσης. β. Το Τμήμα Οργάνωσης Εθελοντισμού. γ. Το Τμήμα Υγείας και Ασφάλειας. δ. Το Τμήμα Ψυχοκοινωνικής Μέριμνας.» Κανένα από τα Τμήματα της νεοσύστατης Διεύθυνσης δεν είναι Επιχειρησιακού χαρακτήρα. Ειδικότερα, αναφορικά με το Τμήμα Οργάνωσης μπορεί να παραμείνει στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού ή να ενσωματωθεί στη Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης. Στο παρελθόν υπαγόταν στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Νομοθεσίας (έτσι υφίσταται ΣΗΜΕΡΑ, αντίστοιχη Διεύθυνση του Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης της ΕΛ.Αστυνομίας). Στο δε Λιμενικό Σώμα, το αντίστοιχο Τμήμα Οργάνωσης (Προγραμματισμού - Οργάνωσης και Νομοθεσίας) υπάγεται επίσης στον ΚΛΑΔΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.