• Σχόλιο του χρήστη 'Ν.Μ.' | 10 Ιανουαρίου 2020, 12:14

    Στην παράγραφο 3 και ειδικότερα στις αρμοδιότητες του Τμήματος Eπενδύσεων και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, η (γ) αρμοδιότητα θα πρέπει να συμπληρωθεί με την πρόταση: «..., σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις του Επιτελείου και άλλους εμπλεκόμενους φορείς.» , όπως προϋπήρχε στις καταγεγραμμένες αρμοδιότητες του εν λόγω Τμήματος και στην υπ΄αριθμ. 18386 οικ. Φ.109.1/15-4-2014 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 942 τΒ΄).