• Σχόλιο του χρήστη 'Κατσιλιερης Θεοδωρος' | 12 Ιανουαρίου 2020, 17:31

    Συμφωνώ απόλυτα με την εισήγηση του κ. Οικονόμου Επιτρέψτε μου παρακαλώ κάποιες τροποποιήσεις/προσθήκες αναφορικά στην παρ. 2 Γ σχετικά με τις αρμοδιότητες του Τμήματος Ασύρματων και Ενσύρματων Επικοινωνιών του Π.Σ: 1.Την λειτουργία υφιστάμενου Ραδιοηλεκτρολογικού εργαστηρίου (σύμφωνα με το αρ. 9 του Β.Δ 510/1971) το οποίο φέρει κατάλληλο εξοπλισμό και όργανα με σκοπό τον ποιοτικό έλεγχο, την επισκευή και συντήρηση τηλεπικοινωνιακού υλικού. 2.Την δυνατότητα συνεργασίας με Ακαδημαϊκά Κέντρα, Ιδρύματα και Φορείς με σκοπό την έρευνα σε τομείς τηλεπικοινωνιών (ασύρματων και ενσύρματων) για την εξέλιξη των επικοινωνιών εκτάκτων αναγκών των Σωμάτων Ασφαλείας. Την συμβολή των ερευνών αυτών με πορίσματα για την περαιτέρω εξέλιξη των κρατικών δικτύων της χώρας όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 2 της Υ.Α 31923-1135 του 2007. 3.Την δυνατότητα συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα και έργα ( χρηματοδοτούμενα ή μη ) στον τομέα των τηλεπικοινωνιών με σκοπό την αποκόμιση τεχνογνωσίας προς όφελος της Υπηρεσίας για την εξέλιξη των επικοινωνιών εκτάκτων αναγκών των Σωμάτων Ασφαλείας.