• Σχόλιο του χρήστη 'Κατσιλιερης Θεοδωρος' | 12 Ιανουαρίου 2020, 17:01

    Προτείνεται να εξετάσετε στην παρ. 8 Β) αναφορικά με τις αρμοδιότητες του Τμηματος Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης 1. Στην πρόταση ζ θα πρέπει να γίνει προσθήκη εκτός των μεταπτυχιακών σπουδών και των διδακτορικών σπουδών για το προσωπικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που έχει διάθεση και τα απαραίτητα προσόντα να εκπονήσει. Τέτοιες κινήσεις θα πρέπει να αξιολογούνται θετικά, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου το γνωστικό αντικείμενο της διατριβής είναι συναφές με την θέση και της ειδικότητας που κατέχουν οι αιτούντες. 2. Στην πρόταση θ να εξεταστεί η τροποποίηση « συμμετοχή των πυροσβεστικών υπαλλήλων σε πυροσβεστικά συνέδρια » με το « συμμετοχή των πυροσβεστικών υπαλλήλων σε συνέδρια πολιτικής προστασίας και άλλα επιστημονικού ενδιαφέροντος άμεσης συνάφειας με το γνωστικό αντικείμενο και ειδικότητα του αιτούντα». 3. Στην πρόταση ι τα κείμενα των εργασιών – συγγραμμάτων που παρουσιάζουν συνάδελφοι σε επιστημονικά συνέδρια θα πρέπει να γίνονται δεκτά από την Διεύθυνση Εκπαίδευσης όχι μόνο στην ελληνική γλώσσα αλλά και στην αγγλική. Στη συνέχεια αυτές οι εργασίες να δύναται να αξιολογηθούν από την ίδια την Υπηρεσία και να αξιοποιηθούν από τις αντίστοιχες Διευθύνσεις και Τμήματα προς όφελος αυτών. 4. Να εξετασθεί αν δύναται να καλυφθεί το κόστος εγγραφής των συναδέλφων που παρουσιάζουν ερευνητικές εργασίες σε επιστημονικά συνέδρια , η θεματολογία των εργασιών να έχει άμεση συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο και της ειδικότητας του αιτούντα.