• Σχόλιο του χρήστη 'Ανδρεόπουλος Παναγιώτης' | 12 Ιανουαρίου 2020, 19:41

    Άρθρο 85 παρ. 3θ : να τοποθετηθεί Ιερέας Πυροσβέστης. Άρθρο 85 παρ. 8α : να καταργηθεί το Αρχιπυροσβεστών. Άρθρο 85 παρ. 8β : να καταργηθεί το Αρχιπυροσβεστών. Άρθρο 85 παρ. 8δ : να καταργηθεί το Αρχιπυροσβεστών. Άρθρο 85 παρ. 8ε : να καταργηθεί το Αρχιπυροσβεστών. Άρθρο 85 παρ. 8στ : να καταργηθεί το Αρχιπυροσβεστών.