• Σχόλιο του χρήστη 'Σωκράτης Παπαγεωργίου' | 13 Ιανουαρίου 2020, 17:23

    Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, μετά το στοιχείο η.) να προστεθεί στοιχείο θ.), με την εξής διατύπωση: « η. Η μέριμνα για την σύνταξη μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας των κτιρίων, στα οποία στεγάζονται Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, Σταθμοί και Κλιμάκια, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία πυρασφάλειας» και να γίνει ο ανάλογος αναγραμματισμός των υπολοίπων στοιχείων. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου έχουν καταστραφεί Πυροσβεστικοί Σταθμοί στο εξωτερικό, εξαιτίας πυρκαγιάς. Και δυστυχώς για τα περισσότερα πυροσβεστικά καταστήματα της χώρας μας, δεν έχει συνταχθεί μελέτη πυροπροστασίας. Δεν μπορεί να ζητείται από την Υπηρεσία μας, να εφαρμόζουν οι πολίτες την νομοθεσία πυρασφάλειας της επιχείρησης τους, μη έχοντας – τουλάχιστον παράλληλα – μεριμνήσει και για την πυρασφάλεια των πυροσβεστικών καταστημάτων.