• Σχόλιο του χρήστη 'Σωκράτης Παπαγεωργίου' | 13 Ιανουαρίου 2020, 17:40

    ΒΒ. Με το Νομοσχέδιο αυτό, μεταξύ άλλων, διευρύνονται οι δράσεις της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και ιδιαίτερα στην έρευνα. Προτείνεται λοιπόν να προστεθεί μία ακόμη παράγραφος στο ΒΒ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΣΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ως εξής: « γ. Η συνεργασία με την Πυροσβεστική Ακαδημία στα πλαίσια συμμετοχής της σε ερευνητικά προγράμματα, τα οποία σχετίζονται με την αντοχή υλικών στην πυρκαγιά και με νέα κατασβεστικά υλικά, με σκοπό την αξιοποίηση αποτελεσμάτων και την βελτίωση των κανονισμών πυροπροστασίας». με τον αναγραμματισμό των υπολοίπων στοιχείων του 2ου Τμήματος.