• Σχόλιο του χρήστη 'Αχιλλέας Τριάντος' | 13 Ιανουαρίου 2020, 17:32

    ΆΡΘΡΟ 85 1.Κλάδος Διοικητικής Υποστήριξης - δ. Διεύθυνση Υποστήριξης Δ. ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ στ. Τον καθορισμό των ατομικών ειδών του πυροσβεστικού προσωπικού, των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης και των πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης, τη διάρκεια χρήσης αυτών και τη διενέργεια των αναγκαίων πράξεων για τη χορήγησή τους. ΠΡΟΤΕΙΝΩ να γίνει εκ νέου καθορισμός των ατομικών ειδών (φόρμες πτήσεων, ισοθερμικά, άρβυλα αεροπορικού τύπου, κράνη πτήσεως κ.α) για το Ιπτάμενο Προσωπικό της Υ.Ε.Μ.Π.Σ ,τη διάρκεια χρήσης αυτών και τη διενέργεια των αναγκαίων πράξεων για τη χορήγησή τους.