• Σχόλιο του χρήστη 'Σωκράτης Παπαγεωργίου' | 13 Ιανουαρίου 2020, 17:46

    Έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί ο καιρός όπου το Π.Σ. ήταν αρμόδιο για τις πυρκαγιές μόνον. Εκτός από την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα πρόληψης – καταστολής πυρκαγιών, επιβάλλεται η παραγωγή ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και μηνυμάτων, τα οποία αναφέρονταν στο Άρθρο 2§2 Ν.3511/06 και σε άλλους τομείς δράσης και επέμβασης του Π.Σ., το οποίο μετεξελίσσεται σε κύριο βραχίονα της Π.Π. της χώρας. Χρειάζεται να επισημανθούν υποχρεώσεις, να γίνουν προτροπές, να δοθούν συμβουλές και κατευθυντήριες οδηγίες πρόληψης και αποφυγής ατυχημάτων, κυρίως στα extrem sports, τα οποία προσελκύουν μέρα με τη μέρα όλο και περισσότερους ανέτοιμους, απροετοίμαστους και ανυποψίαστους συνανθρώπους μας. Εξάλλου, το προλαμβάνειν, κάλλιον του θεραπεύειν έστιν. Γι αυτό προτείνω στις αρμοδιότητες του ΣΤ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ την τροποποίηση του στοιχείου θ.) με την εξής πρόταση: « ι. Η φροντίδα για τη δημιουργία και μετάδοση τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών εκπομπών καθώς και διαδικτυακών μηνυμάτων σχετικών με την με την πρόληψη και καταστολή των πυρκαγιών, την πρόληψη και αποφυγή ατυχημάτων (εργατικά και μη), την προστασία ατόμων και ομάδων και την αποφυγή ατυχημάτων τους από επικίνδυνα αθλήματα και υπαίθριες δραστηριότητες, από τα οποία απειλείται ή εκτίθεται σε κίνδυνο η ζωή και σωματική τους ακεραιότητα και την δραστηριότητα του Πυροσβεστικού Σώματος.»