• Σχόλιο του χρήστη 'Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας' | 4 Οκτωβρίου 2020, 17:35

    Άρθρο 2 ● Θέματα αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης και Ελέγχου των Καταστημάτων Κράτησης Αναφορικά με την αντικατάσταση της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3090/2002 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Το Σώμα Επιθεώρησης και Ελέγχου Καταστημάτων Κράτησης έχει ως αποστολή:(…) β. Τη διερεύνηση και διακρίβωση των εγκλημάτων που διώκονται αυτεπαγγέλτως και διαπράττονται στους χώρους των καταστημάτων κράτησης σε όλη την Επικράτεια και προς τούτο, εκτός των άλλων, συλλέγει, αξιολογεί και αξιοποιεί πληροφορίες και στοιχεία που περιέρχονται με οποιονδήποτε τρόπο σε αυτό. Σε περίπτωση ερευνών για εξιχνίαση υποθέσεων που διενεργεί το Σώμα και διαπιστώνεται ανάγκη επέκτασης των ερευνών ή άλλων δράσεων εκτός των Καταστημάτων Κράτησης, οι ως άνω έρευνες συνεχίζονται και περατώνονται από το ίδιο το Σώμα. (…) θεωρούμε ότι η ανάληψη της αρμοδιότητας διενέργειας, διερεύνησης και διακρίβωσης των εγκλημάτων που διώκονται αυτεπαγγέλτως και διαπράττονται στους χώρους των καταστημάτων κράτησης από το εν λόγω σώμα είναι προς την σωστή κατεύθυνση διότι θα απεμπλέξει από το έργο αυτό την Ελληνική Αστυνομία και τα συγκεκριμένα αδικήματα θα βρίσκουν εξειδικευμένη προανακριτική αντιμετώπιση.