• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΝ' | 28 Σεπτεμβρίου 2022, 07:59
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Θα μπορούσε να περιλαμβάνονται εξειδικευμένες μεταβατικές διατάξεις και συγκεκριμένα τα εξής: - πρόβλεψη για άμεση κρατική ή άλλη(Τ.Α./ΕΣΠΑ) χρηματοδότηση με φορέα εφαρμογής κάποια ονοματισμένη αρχική υπηρεσία του ΠΣ για: άμεση δημιουργία αρχικής ομάδας-πιλότου ( δημιουργία τεχνογνωσίας, εκπαίδευσής της στο εξωτερικό και σε επιχειρήσεις, και υλικών/ αρχικής απαραίτητης υποδομής της) - ειδικές προκηρύξεις με κίνητρα για άμεση μετάταξη από άλλες υπηρεσίες προσωπικού που έχει τα προσόντα+ προτέρα πραγματική εμπειρία ιδίως στην διάσωση σε κάθετο πεδίο. Να χρηματοδοτεί επιπρόσθετα για το ΠΣ από Κρατ. προυπολογισμό του κόστους μισθοδοσίας και δημιουργίας τεχνογνωσίας /εκπαίδευσης και αρχικού εξοπλισμού) μιας τέτοιας ομάδας με μετατάξεις. - Να τοποθετηθεί αρχικά (ως την εκπόνηση του σχεδίου και την έκδοση ΠΔ) σε κάποια ονοματισμένη υφιστάμενη δομή αυτή η ομάδα και όσοι συγκεκριμένα προβλέπεται ότι θα προσληφθούν με συμβάσεις έργου με απόφαση αρχηγού ΠΣ