• Σχόλιο του χρήστη 'ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ' | 6 Οκτωβρίου 2022, 20:09
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Άρθρο 8 Στην υποπαράγραφο β) του άρθρου 8 ορίζεται ότι: «Σε κάθε περίπτωση, οι προδιαγραφές ασφαλείας για τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης στο πλαίσιο του Eθνικού Μηχανισμού Εναέριας Έρευνας και Διάσωσης δεν δύνανται να παρεκκλίνουν από τις αντίστοιχες της Πολεμικής Αεροπορίας, κατά τη διεξαγωγή των αντίστοιχων επιχειρήσεων διάσωσης αρμοδιότητάς της.» Δεν διαφωνούμε με τις προδιαγραφές της Πολεμικής Αεροπορίας, αλλά πιστεύουμε ότι πρέπει να συμπληρωθεί η εν λόγο υποπαραγράφος β) και με τις προδιαγραφές της EASA (European Union Aviation Safety Agency) και κατά συνέπεια της ΑΠΑ (Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας), ακόμα και αν η αναφορά γίνεται αποκλειστικά για την διεξαγωγή επιχειρήσεων αρμοδιότητας της ΠΑ. Αυτό γιατί, οι επιχειρήσεις θα διεξάγονται κάτω από πολιτικό πιστοποιητικό αερομεταφορέα (AOC), (τα ελικόπτερα του ΠΣ και την παρούσα στιγμή είναι υπό πολιτικό νηολόγιο και οι χειριστές ελέγχονται από την ΑΠΑ κατέχοντας πολιτικά πτυχία) και οι κανονισμοί της EASA είναι σε πολλά σημεία σαφώς αυστηρότεροι από της ΠΑ (βλέπε flight duty time limitations, εξειδικεύσεις πτυχίων χειριστών κ.α.), ώστε να μπορούν να πληρούν και τους όρους που θα θέσει ο ασφαλιστικός οργανισμός που θα ασφαλίσει τα μέσα και τους επιβαίνοντες τους που σαφώς αυτοί οι όροι θα βασίζονται στο γεγονός ότι ακολουθούνται τα πολιτικά πρότυπα και τα εγκεκριμένα πολιτικά επιχειρησιακά εγχειρίδια (Operations Manuals) του φορέα που διαχειρίζεται τα ιπτάμενα μέσα. Προτείνεται η διατύπωση: «Σε κάθε περίπτωση, οι προδιαγραφές ασφαλείας για τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης στο πλαίσιο του Eθνικού Μηχανισμού Εναέριας Έρευνας και Διάσωσης δεν δύνανται να παρεκκλίνουν από τις αντίστοιχες της Πολεμικής Αεροπορίας ή/και του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αεροπορική Ασφάλεια (EASA) όπως αυτές καθορίζονται από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ) με κριτήριο τι είναι πιο περιοριστικό, κατά τη διεξαγωγή των αντίστοιχων επιχειρήσεων διάσωσης αρμοδιότητάς της.»