• Σχόλιο του χρήστη 'Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)' | 7 Οκτωβρίου 2022, 10:49
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Να τροποποιηθεί ως εξής: «Στο πλαίσιο λειτουργίας του Eθνικού Μηχανισμού Εναέριας Έρευνας και Διάσωσης (ΕΜΕΕΔ), ο όρος «διάσωση» της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 75 του ν. 4662/2020 (Α΄ 27), περιλαμβάνει και την παροχή πρώτων βοηθειών από πιστοποιημένο υγειονομικό προσωπικό ή από προσωπικό με πιστοποιημένη γνώση παροχής πρώτων βοηθειών. Το προσωπικό αυτό διαθέτει οπωσδήποτε πιστοποίηση γνώσης των αναγκών των ατόμων με κάθε λογής αναπηρία και ικανότητας επικοινωνίας με αυτά».