Άρθρο 3 Ορισμός διάσωσης

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Eθνικού Μηχανισμού Εναέριας Έρευνας και Διάσωσης (ΕΜΕΕΔ), ο όρος «διάσωση» της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 75 του ν. 4662/2020 (Α΄ 27), περιλαμβάνει και την παροχή πρώτων βοηθειών από πιστοποιημένο υγειονομικό προσωπικό ή από προσωπικό με πιστοποιημένη γνώση παροχής πρώτων βοηθειών.

 • 8 Οκτωβρίου 2022, 22:36 | Ιωάννης Βαμβάκος Υποπτέραρχος (Ι) ε.α.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Προτείνεται η τροποποίηση του Άρθρου, ως εξής:
  «Στο πλαίσιο λειτουργίας του Eθνικού Μηχανισμού Εναέριας Έρευνας και Διάσωσης (ΕΜΕΕΔ), ο όρος «διάσωση και παροχή συνδρομής» της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 75 του ν. 4662/2020 (Α΄ 27), περιλαμβάνει και την παροχή πρώτων βοηθειών από πιστοποιημένο υγειονομικό προσωπικό ή από προσωπικό με πιστοποιημένη γνώση παροχής πρώτων βοηθειών.»
  Αιτιολογικό: Στο Άρθρο 3 εισέρχεται το «και παροχή συνδρομής», για πληρότητα κειμένου (και καλύτερη αποτύπωση του πνεύματος του σχετικού άρθρου 75 του Νόμου 4662/2020).

 • Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Να τροποποιηθεί ως εξής:
  «Στο πλαίσιο λειτουργίας του Eθνικού Μηχανισμού Εναέριας Έρευνας και Διάσωσης (ΕΜΕΕΔ), ο όρος «διάσωση» της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 75 του ν. 4662/2020 (Α΄ 27), περιλαμβάνει και την παροχή πρώτων βοηθειών από πιστοποιημένο υγειονομικό προσωπικό ή από προσωπικό με πιστοποιημένη γνώση παροχής πρώτων βοηθειών. Το προσωπικό αυτό διαθέτει οπωσδήποτε πιστοποίηση γνώσης των αναγκών των ατόμων με κάθε λογής αναπηρία και ικανότητας επικοινωνίας με αυτά».