• Σχόλιο του χρήστη 'Ιωάννης Βαμβάκος Υποπτέραρχος (Ι) ε.α.' | 8 Οκτωβρίου 2022, 22:36
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Προτείνεται η τροποποίηση του Άρθρου, ως εξής: "Στο πλαίσιο λειτουργίας του Eθνικού Μηχανισμού Εναέριας Έρευνας και Διάσωσης (ΕΜΕΕΔ), ο όρος «διάσωση και παροχή συνδρομής» της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 75 του ν. 4662/2020 (Α΄ 27), περιλαμβάνει και την παροχή πρώτων βοηθειών από πιστοποιημένο υγειονομικό προσωπικό ή από προσωπικό με πιστοποιημένη γνώση παροχής πρώτων βοηθειών." Αιτιολογικό: Στο Άρθρο 3 εισέρχεται το «και παροχή συνδρομής», για πληρότητα κειμένου (και καλύτερη αποτύπωση του πνεύματος του σχετικού άρθρου 75 του Νόμου 4662/2020).