• Σχόλιο του χρήστη 'Ιωάννης Βαμβάκος Υποπτέραρχος (Ι) ε.α.' | 8 Οκτωβρίου 2022, 22:29
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Αναφορικά με την μνεία των όρων SAR και HEMS, καθώς είναι πολύ γενικοί και με δεδομένο ότι εφαρμόζονται διαφορετικές πρακτικές σε διάφορες χώρες, ανάλογα με την εκάστοτε νομοθεσία, αλλά και τις δυνατότητες των μέσων, όπως και την μορφολογία του εδάφους, εκτιμάται ότι θα πρέπει να γίνει αναδιατύπωση, με τυχόν χρήση όρου EASA, καθώς και αναφορά στις πρακτικές των ΕΔ. Θα πρέπει να γίνει αναφορά και στο International Aeronautical and Maritime Search and Rescue (IAMSAR) Manual.