Άρθρο 5 Διεθνείς προδιαγραφές δικτύου εναέριας διάσωσης

Ως προς την παροχή πρώτων βοηθειών από πιστοποιημένο υγειονομικό προσωπικό ή από προσωπικό με πιστοποιημένη γνώση παροχής πρώτων βοηθειών στο πλαίσιο της διάσωσης του άρθρου 3, το δίκτυο εναέριας διάσωσης που υποστηρίζει τον Eθνικό Μηχανισμό Εναέριας Έρευνας και Διάσωσης, λειτουργεί σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές και πρακτικές του «SAR» (Search and Rescue) και του «HEMS» (Helicopter Emergency Medical Services).

 • 10 Οκτωβρίου 2022, 16:52 | Ελληνική Ομάδα Διάσωσης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Προτείνουμε την αξιοποίηση των εθελοντών διασωστών, με πιστοποιημένη γνώση Πρώτων Βοηθειών και ειδικότερα Πρώτων Βοηθειών σε ορεινό πεδίο.

  Σχετικά με τις διεθνείς προδιαγραφές του δικτύου εναέριας διάσωσης, σημαντικό ρόλο για την επιλογή των εθελοντών διασωστών που θα αξιοποιηθούν, θα πρέπει να αποτελεί η συμμετοχή τους σε εκπαιδεύσεις και ασκήσεις που έχουν πραγματοποιήσει διασωστικές οργανώσεις του εξωτερικού σχετικές με την αεροδιάσωση ή σε πανελλαδικά και διεθνή συνέδρια και ημερίδες.

  Σημαντικό ρόλο, επίσης, θα πρέπει να αποτελεί η συμμετοχή οργάνωσης, στην οποία δραστηριοποιούνται οι εθελοντές διασώστες, σε Παγκόσμιες Ομοσπονδίες και Φορείς Ορεινής Διάσωσης και Αεροδιάσωσης, όπως η International Commission for Alpine Rescue (ICAR), η International Maritime Rescue Federation (IMRF) και η International Search and Rescue Dog Organisation (IRO).

 • 8 Οκτωβρίου 2022, 22:29 | Ιωάννης Βαμβάκος Υποπτέραρχος (Ι) ε.α.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Αναφορικά με την μνεία των όρων SAR και HEMS, καθώς είναι πολύ γενικοί και με δεδομένο ότι εφαρμόζονται διαφορετικές πρακτικές σε διάφορες χώρες, ανάλογα με την εκάστοτε νομοθεσία, αλλά και τις δυνατότητες των μέσων, όπως και την μορφολογία του εδάφους, εκτιμάται ότι θα πρέπει να γίνει αναδιατύπωση, με τυχόν χρήση όρου EASA, καθώς και αναφορά στις πρακτικές των ΕΔ. Θα πρέπει να γίνει αναφορά και στο International Aeronautical and Maritime Search and Rescue (IAMSAR) Manual.

 • 8 Οκτωβρίου 2022, 11:20 | Σπυρίδων Σαλαμαστράκης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Καταρχάς συγχαρητήρια για τις ενέργειες κάλυψης του κενού του νομικού πλαισίου περί της εναέριας έρευνας και διάσωσης. Όσον αφορά την παροχή πρώτων βοηθειών, θεωρώ πως πρέπει να γίνει σαφή αναφορά – χωρίς να αποκλείονται και άλλες οργανώσεις/φορείς/ιδιώτες – σε ΕΚΑΒ και Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό.

 • 5 Οκτωβρίου 2022, 14:54 | Basiliy
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Οκ

 • 27 Σεπτεμβρίου 2022, 12:56 | Γιώργος καρνάκης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία και ευχόμαστε σε μια σύγχρονη ορεινή διάσωση σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και τα διεθνή πρότυπα και με προσωπικό όπου θα έχει αναγνωρισμένη και πιστοποιημένη εκπαίδευση και μέσο αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών φορέων. Η ανάγκη για σύγχρονη ορεινή διάσωση επιβάλεται όσο ποτέ λόγο της ανοδικής τάσης του ορεινού τουρισμού η οποία θα φέρει ακόμα μεγαλύτερη αύξηση.