• Σχόλιο του χρήστη 'Ελληνική Ομάδα Διάσωσης' | 10 Οκτωβρίου 2022, 16:12
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη οι υποψήφιοι να διαθέτουν ένα ισχυρό βιογραφικό με ασκήσεις ορεινής αεροδιάσωσης, επιχειρήσεις και αυτό να αποδεικνύεται με οποιοδήποτε τρόπο και μέσο.