• Σχόλιο του χρήστη 'Στάθης Βυτινιώτης' | 17 Αυγούστου 2010, 15:34

    Δεν είδα πουθενά κάποιο σύστημα που να υποβοηθάει τη διοίκηση του ΑΣΕΠ στην επεξεργασία της καταχωρημένης πληροφορίας που ούτως ή άλλως έχει ο οργανισμός για να απαντάει σε όποιες νύξεις γίνονται σε σχέση με τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών αλλά και τον συσχετισμό των όποιων βαθμολογιών ανά τομέα, κατηγορία υποψηφίων , προκηρυχθείσες θέσεις και ότι άλλο ως αναφορά μπορεί να παραχθεί προκύπτουσα από Drill down των δεδομένων ώστε να αποτελέσει ισχυρό εργαλείο υποστήριξης αποφάσεων. Κάποια στιγμή πρέπει να σκεφτούμε ωριμότερα την εκμετάλλευση των πληροφοριακών συστημάτων για την υποστήριξη αποφάσεων και πολιτικών ή και πρακτικών, τη δοκιμή σεναρίων αλλαγής πολιτικής κλπ. Η διαχείριση της πληροφορίας δεν δίνει αξία σε αυτήν, η εκμετάλλευση με τη μορφή αναφορών από στατιστική ανάλυση δεδομένων και από εισαγωγή δεικτών είναι αυτη που θα ωθήσει την μεταρρύθμιση, αν τη θέλουμε.