• Σχόλιο του χρήστη 'Ε.Ε.Ε.Π.' | 22 Ιουνίου 2012, 11:43

    Σε απάντηση στο Εμμανουήλ Αλυγιζάκης. Και τα δύο σχόλια σας είναι αναλυτικά και διαφωτιστικά, το δε περιεχόμενό τους θα μας βοηθήσει πολλαπλά. Η αρχή που έχει υιοθετήσει η Ε.Ε.Ε.Π. είναι να θεσπίσει έναν κανονισμό, ο οποίος από το ύφος και τις διαδικασίες που περιλαμβάνει θα παρέχει ένα λογικό πλαίσιο ρύθμισης της αγοράς. Η Ε.Ε.Ε.Π. θεωρεί κατ' αρχήν ότι όσοι αδειοδοτηθούν και πιστοποιηθούν θα τηρούν τις προβλεπόμενες διατάξεις. Θα έχετε παρατηρήσει ότι ο ν. 4002/2011 θεσπίζει ένα ιδιαίτερα αυστηρό σύστημα ποινικών και διοικητικών συνεπειών για εκείνους που παραβαίνουν τα προβλεπόμενα. Ευχαριστούμε για τα σχόλια.