• Σχόλιο του χρήστη 'Ε.Ε.Ε.Π.' | 22 Ιουνίου 2012, 12:22

    Σε απάντηση στο Στέφανος. Οι ποινές που προβλέπουν οι διατάξεις του ν. 4002/2011 είναι εξαιρετικά σοβαρές. Είναι βέβαια προφανές ότι πρέπει να διεξάγονται οι ανάλογοι έλεγχοι ώστε να εντοπίζονται οι παραβάσεις. Ευχαριστούμε για το σχόλιο.