• Σχόλιο του χρήστη 'Κώστας Κοτινός' | 18 Αυγούστου 2010, 00:21

    Η ύπαρξη "ιδιωτικών" clouds σε πολλαπλούς δημόσιους φορείς, αποτελεί την πιο αποδεκτή μέθοδο σταδιακής δημιουργίας ενός ενιαίου ολοκληρωμένου "government" cloud με τελικούς αποδέκτες τους πολίτες. Σε όλες τις περιπτώσεις υλοποίησης τέτοιων goverment clouds (πληροφοριακά δείτε Μ. Βρετανία, Ηνωμένες Πολιτείες, Γαλλία (υπό ανάπτυξη), Καναδάς, Κορέα, Βέλγιο, η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, κλπ) βασίζεται στην ύπαρξη επι μέρους υποδομών αυτής της μορφής για την δημιουργία "ενός γενικού μοντέλου παροχών με ενισχυμένες δυνατότητες". Αν το μέγεθος του ΑΣΕΠ δεν του δικαιολογεί το ιδιωτικό cloud (όπως ισχυρίστηκαν κάποιοι), η κρισιμότητα του και η ιδιαιτερότητα των δεδομένων στην κατοχή του, σίγουρα του δίνει δικαίωμα συμμετοχής σε ένα government cloud του ελληνικού δημοσίου. Έτσι θεωρώ απόλυτα λογική την ανάγκη αναβάθμισης της υποδομής και την επέκταση της υπάρχουσας αρχιτεκτονικής.