• Παράγραφος 8.2.3 Όπως δηλώσατε σε προηγούμενο σχόλιο οι άδειες θα είναι πανελλαδικές, θα πρέπει όμως να αναφέρεται με σαφήνεια και στο σχέδιο του κανονισμού δεν αρκεί η δήλωση σας. Επίσης πρέπει να διευκρινίσετε όταν λέτε να δηλώνει τις περιοχές εγκατάστασης τι εννοείται θα δηλώνει περιφέρειες, νομούς, πόλεις, περιοχές, ακριβείς διευθύνσεις ? Μπορεί αν θελήσει να δραστηριοποιηθεί σε άλλη περιοχή, και τι πρέπει να κάνει, να ακολουθήσει μια νέα γραφειοκρατική διαδικασία δηλώσεων νέας περιοχής, θα υπάρχει παράβολο κατάθεσης νέας αίτησης, θα υπάρχει κάποιο τέλος, θα περιμένει να λάβει την έγκριση σας. Ποιος είναι ο σκοπός του μέτρου, να περιορίζει την άδεια εκμετάλλευσης, να περιορίζει την δραστηριότητα, μήπως αποτελεί ένα ακόμη εμπόδιο.