Άρθρο 08: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

8.1 Η Άδεια Εκμετάλλευσης χορηγείται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων στην Ε.Ε.Ε.Π.
8.2 Η αίτηση θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:
8.2.1 Τα στοιχεία της επιχείρησης που υποβάλλει την αίτηση.
8.2.2 Τον αριθμό των Παιγνιομηχανημάτων που περιλαμβάνει η Άδεια Εκμετάλλευσης.
8.2.3 Τις περιοχές εγκατάστασης των παιγνιομηχανημάτων.
8.3 Η αίτηση συνοδεύεται από:
8.3.1 Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του, ότι:
α. όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση, καθώς και εκείνα που τη συνοδεύουν, είναι αληθή, και ότι η υπεύθυνη δήλωση του σημείου 8.3.2 υποβάλλεται από όλους τους υπόχρεους,
β. έχει λάβει γνώση του Κανονισμού και της υποχρέωσής του να λειτουργεί η επιχείρηση σύμφωνα με τις διατάξεις του.
8.3.2 Υπεύθυνη δήλωση όλων των φυσικών προσώπων που ασκούν τη διοίκηση, τη διαχείριση ή την εκπροσώπηση της επιχείρησης που υποβάλλει την αίτηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής τους, με την οποία δηλώνεται ότι το καθένα από αυτά τα πρόσωπα δεν έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, εκβίαση, πλαστογραφία, ενεργητική ή παθητική δωροδοκία, επικίνδυνη ή βαριά σωματική βλάβη, παρασιώπηση εγκλήματος, έγκλημα περί το νόμισμα, κοινώς επικίνδυνο έγκλημα, έγκλημα κατά της προσωπικής ελευθερίας, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και για έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών και φοροδιαφυγής.
8.3.3 Επικυρωμένα αντίγραφα:
α. της δήλωσης έναρξης ή τροποποίησης δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ., από την οποία να προκύπτει ως αντικείμενο η εκμετάλλευση παιγνιομηχανημάτων.
β. στην περίπτωση εταιρείας, των εγγράφων (ΦΕΚ, Καταστατικό) από τα οποία προκύπτουν οι ιδιότητες των προσώπων που υποβάλλουν τις υπεύθυνες δηλώσεις των παραπάνω σημείων α και β.
8.3.4 Αποδεικτικό καταβολής του προβλεπόμενου τέλους.
8.4 Στην περίπτωση που η αιτούσα επιχείρηση έχει έδρα στο εξωτερικό, προσκομίζονται ισοδύναμα έγγραφα της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής της, σε επίσημη μετάφραση στα ελληνικά.
8.5 Η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί, εάν χρειαστεί, να ζητήσει την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων ή επεξηγήσεων, έτσι ώστε να προκύπτει με σαφήνεια ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της Άδειας Εκμετάλλευσης.
8.6 Η Ε.Ε.Ε.Π. εκδίδει την Άδεια Εκμετάλλευσης ή απορρίπτει το αίτημα εντός διαστήματος 90 ημερών από την υποβολή του ολοκληρωμένου, κατά τα παραπάνω, φακέλου της αίτησης. Σε περίπτωση που η παραπάνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, τεκμαίρεται η έκδοση της Αδειοδότησης.
8.7 Για την ανανέωση της ισχύος της Άδειας Εκμετάλλευσης ή σε περίπτωση μεταβολής οποιουδήποτε από τα παραπάνω στοιχεία, υποβάλλεται αίτηση ανανέωσης της Άδειας Εκμετάλλευσης στην Ε.Ε.Ε.Π. Την αίτηση ανανέωσης συνοδεύουν στοιχεία τεκμηρίωσης των τυχόν μεταβολών που προέκυψαν και το προβλεπόμενο, κατά περίπτωση, τέλος.

 • 1 Ιουλίου 2012, 13:25 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο Ο.Σ.Η.Π.Ε.
  Το σχέδιο του κανονισμού σε κανένα σημείο δεν περιλαμβάνει γεωγραφικό περιορισμό άσκησης της δραστηριότητας του αδειούχου, κάτι το οποίο θα ήταν και αντίθετο στις διατάξεις των σημείων γ και ε της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 3919/2011 (Α 32).
  Η δήλωση της περιοχής εγκατάστασης θα αφαιρεθεί, διότι γράφτηκε κατά λάθος.
  Γενικά, τα πιστοποιημένα παιγνιομηχανήματα με τα πιστοποιημένα παίγνιά τους μπορούν να μετακινούνται από τον αδειούχο ελεύθερα, σε όλες τις περιοχές, και να εγκαθίστανται για να λειτουργήσουν σε πιστοποιημένα καταστήματα, με μόνη υποχρέωση την απλή γνωστοποίηση των μετακινήσεων αυτών στην ΕΕΕΠ.
  Ευχαριστούμε για το σχόλιο.

 • Παράγραφος 8.2.3
  Όπως δηλώσατε σε προηγούμενο σχόλιο οι άδειες θα είναι πανελλαδικές, θα πρέπει όμως να αναφέρεται με σαφήνεια και στο σχέδιο του κανονισμού δεν αρκεί η δήλωση σας. Επίσης πρέπει να διευκρινίσετε όταν λέτε να δηλώνει τις περιοχές εγκατάστασης τι εννοείται
  θα δηλώνει περιφέρειες, νομούς, πόλεις, περιοχές, ακριβείς διευθύνσεις ?
  Μπορεί αν θελήσει να δραστηριοποιηθεί σε άλλη περιοχή, και τι πρέπει να κάνει, να ακολουθήσει μια νέα γραφειοκρατική διαδικασία δηλώσεων νέας περιοχής, θα υπάρχει παράβολο κατάθεσης νέας αίτησης, θα υπάρχει κάποιο τέλος, θα περιμένει να λάβει την έγκριση σας.
  Ποιος είναι ο σκοπός του μέτρου, να περιορίζει την άδεια εκμετάλλευσης, να περιορίζει την δραστηριότητα, μήπως αποτελεί ένα ακόμη εμπόδιο.

 • 29 Ιουνίου 2012, 12:11 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο ΒΛΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ.
  Η άδεια εκμετάλλευσης είναι για όλη την Ελλάδα, χωρίς περιορισμούς.
  Ευχαριστούμε για το σχόλιο.

 • 29 Ιουνίου 2012, 11:17 | ΒΛΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

  ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ,ΕΑΝ ΘΕΛΕΙ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ, ΝΑ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

 • 28 Ιουνίου 2012, 15:17 | fotis demtsas

  gia emas poy eixame adeies kai mas katastrepsane kai exoyme akoma magazia de prepei na mas apodosete dikaiosini??????kai giati de dinete ta paixnidia se ellinikes etairies na ta kataskeyazoyn?ergasia tha dosete.na kleisete ta cazino..edo stin siro 5 pethanane kai polloi aloi katastrafikane!!!kai na epibalete hlikia sta propotzidika..ena paidaki 9 xronon kathe mera kino paizei…emeis de katastrepsame kanenan anthropo….isa isa kinoysame ta xrimata ston lao….

 • 28 Ιουνίου 2012, 01:56 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο Νικολία.
  Διότι αν είναι ατομική επιχείρηση, είναι προφανές. Την καταθέτει ο επιχειρηματίας. Αν είναι προσωπική εταιρεία, δηλαδή ΟΕ ή ΕΕ, τότε ο εκπρόσωπος και διαχειριστής, ένας ή περισσότεροι. Ο άλλος εταίρος, στην μεν ΟΕ, αν δεν έχει τις προηγούμενες ιδιότητες, δεν χρειάζεται διότι δεν δεσμεύει την εταιρεία, αλλά ευθύνεται απο την ομμόρυθμη εταιρική σχέση αλληλεγγύως και σε ολόκληρο, ο δε ετερόρυθμος δεν ευθύνεται ούτως ή άλλως, ακριβώς διότι είναι ετερόρυθμος. Τα μέλη του ΔΣ της ΑΕ επίσης . Αν δεν έχουν εξουσία διαχείρισης και εκπροσώπησης δεν ευθύνονται, παρά για τις αποφάσεις που λαμβάνουν στις συνεδριάσεις του ΔΣ. Αν έχουν τέτοια εξουσία, θα υπογράψουν τη δήλωση.
  Ευχαριστούμε για το σχόλιο.

 • 27 Ιουνίου 2012, 12:07 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο Νικολία.
  Σωστή και χρήσιμη παρατήρηση.
  Ευχαριστούμε.

 • 27 Ιουνίου 2012, 06:55 | Νικολία

  Παρατήρηση : πως θα εξετάζεται αν ο συγκεκριμένος χώρος που αδειοδοτείται, δεν θα υπάρχει τρόπος διαφυγής για τους πελάτες, σε περίπτωση παράνομης εκμέτάλλευσης παιγνιδιών

 • 27 Ιουνίου 2012, 06:21 | Νικολία

  8.3.2 μήπως θα πρέπει να προστεθεί την υπεύθυνη δήλωση να την καταθέτουν όλα τα μέλη της εταιρείας, ειδικά σε Ο.Ε. και Ε.Ε., αλλά και γιατί να μην ισχύει και στις Α.Ε. να την καταθέτουν τα μέλη του Δ.Σ.

 • 22 Ιουνίου 2012, 12:10 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο Χρήστος Κωνσταντόπουλος.
  Και τα 4 σχόλιά σας είναι λεπτομερή και θίγουν σημαντικά ζητήματα για φαινόμενα που πρέπει να ληφθούν υπόψη, ιδίως σε σχέση με την προστασία των ανηλίκων. Γενικά σημειώστε ότι η ΕΕΕΠ πρόκρινε να αδειοδοτηθεί και να πιστοποιηθεί η αγορά με απλό, κατανοητό και όχι ακριβό τρόπο, το δε βάρος να πέσει στον έλεγχο, δεδομένου ότι οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις είναι ιδιαίτερα αυστηρές.
  Ευχαριστούμε για το σχόλιο.

 • 22 Ιουνίου 2012, 10:38 | Ε.Ε.Ε.Π.

  Σε απάντηση στο Γιάννης.
  Αυτός ο φόβος, που είναι δυστυχώς δικαιολογημένος στο μυαλό των ανθρώπων που συναλλάσσονται με τη διοίκηση, στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει.
  Ο κανονισμός δεν αφήνει τέτοια περιθώρια. Εφόσον τηρήσει κανείς αυτά που λέει και προσκομίσει τα απλά δικαιολογητικά που ζητάει, θα πάρει την άδεια ή την πιστοποίηση που επιθυμεί. Άλλωστε, για να μη πέσει θύμα κανείς χρονικής ταλαιπωρίας, ο κανονισμός σε κάθε περίπτωση προβλέπει ότι, μετά την πάροδο 90 ημερών από την κατάθεση της αίτησης και των δικαιολογητικών, αν δεν έχει δοθεί απάντηση θεωρείται ότι η άδεια ή η πιστοποίηση που ζητήθηκε έχει χορηγηθεί.
  Ευχαριστούμε για το σχόλιο.

 • 22 Ιουνίου 2012, 10:40 | Χρήστος Κωνσταντόπουλος

  Μετά την παράγραφο 8.2.1 θα μπορούσε να προστεθεί υποπαράγραφος
  8.2.1.1 κατά την οποία να υποχρεώνεται η επιχείρηση να υποβάλλει τοπογραφικό του χώρου λειτουργείας ώστε να αποφεύγεται η μελλοντική χρήση αποθηκών ή κρυφών χώρων,παταριών κλπ για διεξαγωγή τυχερών παιγνίων όπως γινόταν στο παρελθόν

  Στην παράγραφο 8.3.2 θα μπορούσε να προστεθεί μετά την φράση : Υπεύθυνη δήλωση……που υποβάλλει την αίτηση, το εξής
  ,καθώς επίσης και όλων των εργαζομένων σε αυτή,

 • 21 Ιουνίου 2012, 21:15 | Γιάννης

  Με σκοπό να μην υποβάλλεται κάποιος ή κάποιοι (εταιρείες) σε άσκοπα έξοδα χωρίς την άδεια που τελικά μπορεί να μην εγκριθεί.
  Να γίνει η αίτηση προς την ΕΕΕΠ και αφού ληφθεί η έγκριση, εντός εύλογου διαστήματος 1 μήνας να γίνεται σύσταση εταιρείας δήλωση στην Δ.Ο.Υ. κλπ.

  Έχω ζωντανό παράδειγμα (Απρ. Μαι. 2012) Σούπερ μάρκετ που αφού μίσθωσε ακίνητο 500τετ.μ σε κεντρικό δρόμο το επένδυσε με ράφια ψυγεία ταμειακές κλπ… τελικά ο Δήμαρχος δεν έδωσε άδεια λειτουργίας…