• Σχόλιο του χρήστη 'Ε.Ε.Ε.Π.' | 1 Ιουλίου 2012, 16:05

    Σε απάντηση στο Ο.Σ.Η.Π.Ε. Αν αναφέρεστε στο σημείο γ του 27.5.3, οι δηλώσεις δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ. είναι μία περίπτωση απόδειξης της εμπειρίας, ανάμεσα σε διάφορες άλλες. 27.2.2 Η παρατήρηση είναι σωστή και η περίπτωση α. θα διορθωθεί. Ευχαριστούμε για το σχόλιο.