• Σχόλιο του χρήστη 'Ε.Ε.Ε.Π.' | 22 Νοεμβρίου 2012, 11:00

    Σε απάντηση στο Βασιλειος Γ. Γκουζάνης. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης και ο Υπεύθυνος Καταστήματος ευθύνονται από κοινού και εις ολόκληρο, ακριβώς για να αποφεύγεται αυτό που λέτε. Το σχέδιο Κανονισμού της διαβούλευσης οργανώνει τη διεξαγωγή νομίμων παιχνιδιών. Η καταπολέμηση της παράνομης διεξαγωγής προβλέπεται από το νόμο με την επιβολή ιδιαίτερα αυστηρών ποινών [βλ. κυρίως άρθρο 52 του ν.4002/2011 (Α 180)]. Για τα του μονοπωλίου, μπορείτε να διαβάσετε τις προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης JÁN MAZÁK της 20ής Σεπτεμβρίου 2012 στις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-186/11 και C-209/11. Ευχαριστούμε για τις παρατηρήσεις.