• Σχόλιο του χρήστη 'Ξανθακης Γιώργος' | 30 Νοεμβρίου 2012, 12:40

    Άρθρο 1§2: Η προτεινόμενη διατύπωση του εν λόγω ορισμού του σχεδίου Κανονισμού καταλαμβάνει και τα τυχερά παιχνίδια που διεξάγονται ή για τα οποία έχει ήδη χορηγηθεί άδεια κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 4002/2011 στα καζίνο και στις εταιρείες ΟΠΑΠ ΑΕ και ΟΔΙΕ ΑΕ, σύμφωνα με την πρόβλεψη του άρθρου 26 το Ν. 4002/2011. Προτείνεται όπως τα παραπάνω τυχερά παιχνίδια εξαιρεθούν από το πεδίο της περιπτώσεως β΄ του άρθρου 25 του Ν. 4002/2011 και τροποποιηθεί αντιστοίχως ο σχετικός ορισμός.