• Σχόλιο του χρήστη 'Ξανθακης Γιώργος' | 30 Νοεμβρίου 2012, 12:39

    Άρθρο 6.3.9: «Να εξασφαλίζει ότι παρέχεται στα εξουσιοδοτημένα όργανα της Ε.Ε.Ε.Π. πλήρης και απρόσκοπτη πρόσβαση στο Κεντρικό Πληροφορικό Σύστημα, στους Διαχειριστές Συστήματος Παιγνίων, στα Δίκτυα Επικοινωνιών, καθώς και στα Πιστοποιημένα Παιγνιομηχανήματα, Παίγνια και Καταστήματα, τόσον αυτού όσο και των Παραχωρησιούχων». Η ως άνω διατύπωση αφήνει ακαθόριστο τον τρόπο πρόσβασης και ως εκ τούτου πρέπει να επιβεβαιωθεί ότι ως πρόσβαση νοείται η φυσική παρουσία. Άρθρο 6.4.4: «Να ενημερώνουν τους Παίκτες και τους οικείους τους για τη δυνατότητα αποκλεισμού ή θέσπισης περιορισμών συμμετοχής στα Τυχερά Παίγνια». Παρακαλούμε όπως διαγράψετε την φράση «και τους οικείους τους» καθώς πιθανόν η ενημέρωση τρίτων για κάποιον παίκτη να παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα του τελευταίου. Θα μπορούσε να αναφερθεί «Να ενημερώνουν τους Παίκτες και το κοινό εν γένει για τη δυνατότητα αποκλεισμού…». Άρθρο 6.4.5: «Να συνδράμουν συγγενείς και φίλους Παικτών, προκειμένου να αντιμετωπίσουν κρούσματα εθισμού των Παικτών στα Τυχερά Παίγνια». Δεν διευκρινίζεται τι είδους συνδρομή θα πρέπει να παρέχει ο υπεύθυνος καταστήματος, ούτε με ποιο τρόπο είναι δυνατό ο υπεύθυνος καταστήματος να γνωρίζει τους οικείους ενός Παίκτη. Άρθρο 6.5: «….ώστε να μην είναι δυνατή η αναγνώριση των Παικτών με τεχνικά ή άλλα μέσα που εύλογα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τρίτους». Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε τι σημαίνει «εύλογα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τρίτους».