• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΙΟΥΛΗ ΕΥΑΝΘΙΑ' | 4 Δεκεμβρίου 2012, 12:17

    Σύστημα ελέγχου συμπεριφοράς: Απαιτείται διευκρίνιση της ακριβούς έννοιας της ακόλουθης περιόδου του ορισμού :" το σύστημα που, μεταξύ άλλων, επιβάλει σε πραγματικό χρόνο τους κανόνες παιγνίου(όπως π.χ. τα όρια του υπεύθυνου παιχνιδιού)...."