• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΙΟΥΛΗ ΕΥΑΝΘΙΑ' | 4 Δεκεμβρίου 2012, 12:39

    Στην παράγραφο 2 γίνεται μνεία περί αρχών δημοσίου συμφέροντος, στις οποίες θα πρέπει να συμμορφώνεται ο Φορέας Εκμετάλλευσης και οι Παραχωρησιούχοι. Προτείνω όπως διευκρινισθεί και αναφερθούν αναλυτικά οι υπόψη αρχές δημοσίου συμφέροντος.