• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΙΟΥΛΗ ΕΥΑΝΘΙΑ' | 4 Δεκεμβρίου 2012, 12:05

    Στην παράγραφο 3 γίνεται μνεία ότι ο Φορέας Εκμετάλλευσης και οι Παραχωρησιούχοι διεξάγουν τις σχετικές με τα τυχερά παιχνίδια δραστηριότητες με τρόπο "υπεύθυνο και συνετό". Παρακαλώ να διευκρινισθεί σε τί συνίσταται ο υπεύθυνος και συνετός τρόπος διεξαγωγής των σχετικών με τα τυχερά παιχνίδια δραστηριοτήτων.